Spacers från Tecres

Spacers från Tecres

Spacers för höft, knä & axel

Spacers från Tecres finns till höft, knä och axel för att användas i första steget vid tvåstegsrevisioner. Spacers finns i ett antal olika storlekar med Genta eller Genta/Vanco för att täcka behovet hos en normalpopulation. Vid specialfall kan även även custom-made proteser beställas, tex. vid tumörkrirugi.

Eftersom Tecres spacers är färdiggjutna på fabrik så har de kunnat härda under flera timmar. Detta innebär att porositeten är bättre samt att antibiotikan inte förstörs i samma grad som vid gjutning av spacers i operationssalen. Fördelen med detta är att mer antibitika finns kvar och att den frisätts under längre tid vilket leder till goda kliniska resultat.