Policy

För att undvika risken att hamna i diskussioner om bestickning och mutor så följer Anatomica det dokument som är framtaget av landstingen och Swedish Medtech som klart redovisar vilka regler som gäller för vårt umgänge med sjukvårdspersonal.

Du kan hämta dokumentet här.