Patientinformation

Vad är Ortopedi?

Ortopedi är namnet på den medicinska specialitet som diagnostiserar och behandlar det muskelo- skeletala systemet. En ortoped tar alltså hand om det komplexa system som består av ben, leder, ligament, senor och muskler.

Behandling av Artros & Rematoid artrit

Många sjukdomstillstånd kan göra det nödvändigt att genomgå någon form av ortopedisk behandling. De vanligaste av dessa är Artros och Rematoid artrit. Eftersom det finns många olika behandlingsformer för dessa åkommor bör du känna till dessa för att behandlingen inte skall framstå som främmande eller skrämmande.

Vår främsta rekommendation är naturligtvis att Du uppsöker en ortopedspecialist och diskuterar Dina problem med honom eller henne.