Mål

Utifrån våra policys härleder vi de mål som styr verksamheten mot högre kvalitet och mindre miljöpåverkan.

Anatomicas mål för hög kvalité och mindre miljöpåverkan

  • Överenskommen leveranstid skall hållas. Leveranssäkerhet över 97% inom Norden exkluderande nya produkter under det första året som de säljs
  • 75% av alla reklamationer skall vara stängda inom 60 dagar efter mottagandet
  • Vid kvalitetskontroll av egna produkter skall 100% av produkter vara godkända med inga avvikelser
  • 100% av de kritiska leverantörerna skall ha certifierat kvalitetssystem
  • 95% av frakterna hos Anatomica skall vara utförda av fraktbolag som har ett aktivt miljöarbete.