Kvalitet

Vi certifierade tidigt vårt kvalitetssystem enligt ISO13485 för medicintekniska produkter.

Policy -Kvalitets- och miljöpolicyn är grunden för hela vårt verksamhetssystem.

Mål - Utifrån våra policys härleder vi de mål som styr verksamheten mot högre kvalitet

Certifikat - Här finns en länk för att hämta hem vårt kvalitetscertifikat. ISO13485