Bencement

Cemex bencement

Fixation av ortopediska implantat

Här hittar du vårt utbud av bencement som Cemex bencement, cementplugg och Spacers från Tecres.

För fixation av olika ortopediska implantat, såsom höft- och knäproteser, används bencement. Anatomica distribuerar Tecres produkter i Sverige. En viktig faktor när man applicerar bencement är att härdningstemperaturen inte är för hög. Här ligger Tecres bencement lägst beroende på mindre mängd monomerer som i sin tur beror på den unika porositeten hos cementen. För revisionskirurgi har Tecres även utvecklat spacers av bencement med antibiotika. Dessa används vid tvåstegs revisioner som ett tillfälligt implantat. Tecres spacers har hög hållfasthet och en gynnsam profil på utsöndring av antibiotikan.

Kontakta oss gärna på telefon eller mail om ni har några frågor om bencement.