Infektionsbehandling

Stimulan Rapid Cure används vid svårläkta infektioner.

Rapid Cure är en helt ny produkt för att behandla infektioner i ben och mjukvävnad. Produkten blandas med antibiotika och utsöndrar en hög koncentration av antibiotika från 3-6 veckor beroende på var i kroppen man lägger det och i vilka volymer. Materialet resorberas fullständigt under samma tid som antibiotikan förbrukas.

Biocomposites hemsida

Biocomposites Youtubekanal